เชลล์ ขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตด้วย Crowdfunding และพลังเยาวชนร่วมมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand

กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาสายอาชีพ ​เดินหน้าค้นหาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ รุ่น 2 ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเป็น 130 ทุน ใน 10 สถาบัน พร้อมจัดระบบดูแลตั้งเป้าหมายจบไปมีงานทำ 100%

EEF