ทาเคดาและคาโอ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก”

Dengue-zero School Project