ประกาศผล สุดยอดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

Seven book awards 18

ทีเซลส์ หนุนสร้างนวัตกรรมสู้โควิด-19 พร้อมยกระดับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รับวิถี Next Normal จัดโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

i-MEDBOT Innovation Contest 2021

หมอพืชพันไมล์ลงพื้นที่เตรียมสำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการแพทย์สู่มาตรฐานการทำยา ที่ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

ถึงคราวลำบากกับโรคระบาดสมุนไพร … อ่านเพิ่มเติม หมอพืชพันไมล์ลงพื้นที่เตรียมสำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการแพทย์สู่มาตรฐานการทำยา ที่ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา