ตราด #เกาะช้าง #ทะเลตราดองค์กรท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขอผ่อนผัน ตราดสั่งตรวจโควิด-19 นักท่องเที่ยว 18 จังหวัดก่อนเที่ยวตราด

องค์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด

หมวดหมู่:Travel

เตรียมพร้อม! ก่อนเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน ส่งเสริมมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด

กรมการท่องเที่ยว

หมวดหมู่:Travel