กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดตัวโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ “Thai Media Fund Hackathon 2023” เชิงเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Thai Media Fund