เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากเวที AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award 2022

Herbalife

สมาคมการขายตรงไทยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วางนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทย สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

กรุงเทพฯ (23 พฤศจิกายน 2565) สมาคมการขายตรงไทย แต่งตั้ง…