สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023 “Unlocking trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”

ITD