ร่วมก้าวไปด้วยกัน ภูมิใจที่ได้ทำ ! ส.ส.ภาคภูมิ ย้ำนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย มาถูกทาง มุ่งช่วยเหลือผู้ยากไร้ -แก้ปัญหาที่ดินกิน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน หลุดพ้นจากความยากจน อยู่ดี กินดี “มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.เขต 3 จังหวัดตาก พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะลงพื้นที่ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พบปะผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน และหาแนวทางแก้ไข พร้อมมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง ขนม ตลอดจนเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียน ในพื้นที่

ทั้งนี้ ส.ส.ภาคภูมิ ได้ใช้เวลาที่ว่างจากการประชุมสภาฯลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน และรับฟังปัญหาทุกข์ร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญทันท่วงทีอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ก็ได้ประสานร่วมสร้าง”บ้านเศรษฐกิจไทย” ตามนโยบาย ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคฯเริ่มต้นหลังแรก ที่บ้านแม่จะเราสองแคว หมู่ 3 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ตลอดจนร่วมกับทางจังหวัดและ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.แม่สอด เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ เป็นต้น

“ทุกงานมีความสำคัญแตกต่างกันไป บางอย่างก็เป็นการเริ่มต้น บางอย่างก็เป็นการช่วยเหลือต่อยอด แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเป็นแนวนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มุ่งหวังให้ประชาชน หลุดพ้นจากความยากจน อยู่ดี กินดี “มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน”