พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยไม่หยุด เร่งขยายฐานเสียงพื้นที่ชายแดนใต้ เฟ้นตัวแทนพรรคฯ จ.ยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกพรรคฯ แห่ตอบรับเนืองแน่น

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนกว่า 100 คนได้จัดการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคฯ ประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุม มีมติคัดเลือกตัวแทนพรรค 3 คน ดังนี้ 1. นายมะนิดา มะมิง 2. นางฟารีดะห์ หะสียาอิ และ 3 นายอุสมาน อาลี นอกจากนี้ ยังได้เลือกสถานที่ตั้ง ที่ทำการตัวแทนพรรค เป็นบ้านเลขที่ 52 หมู่4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกฯในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรค ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ยืนเคียงข้างเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

พรรคเศรษฐกิจไทยยะลา