กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมผู้ประกอบการย่านเยาวราช นำร่องพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

Safety Zone

หมวดหมู่:Travel

ททท.สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหลังวิกฤต COVID 19 !!! ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในฤดูกาลการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “มั่นใจไทยเที่ยวได้”

Munjai Thai Tiew Dai

หมวดหมู่:Travel