ฟิลลิปประกันชีวิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติตัวแทนดีเด่น Annual Awards 2022

คุณธฤทธิ์ พรหมนารถ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ และคุณอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขายและ CAO พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2565 ( Annual Awards 2022 ) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ และเป็นการเชิดชูเกียรติยศแก่ตัวแทนฝ่ายขายที่ทุ่มเท และมุ่งมั่นสร้างผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


Advertisement