ประชุมใหญ่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ประชุมใหญ่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อำนวย สุวรรณคีรี ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย ทิพวิภา สุวรรณรัฐ วรสุดา รัตนสุคนธ์ และผู้แทนหน่วยราชการ องค์การ มูลนิธิ-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement