เอสซีจี จับมือ ธนาคารกสิกรไทย สร้างมาตรฐานอาคาร KLOUD by KBank สู่การเป็นอาคารประหยัดพลังงาน สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัย ด้วยระบบ SCG HVAC Air Scrubber และ SCG Bi-ion

20 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานคร – คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเสวนาและเปิดตัวตึกKLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์ ที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด Create YOURniverse” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้   ดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า “ทางเอสซีจี รู้สึกขอบคุณและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมกรีนอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้เอสซีจีได้นำนวัตกรรมที่ช่วยทำให้อากาศในอาคาร KLOUD by KBank สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion ที่สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้สูงถึง 99%* เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานอาคาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงานจากระบบ SCG HVAC Air Scrubber เพื่อบำบัดอากาศเสียพร้อมลดการเติมอากาศจากภายนอกอาคาร ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะอื่น ๆ  โดยสามารถทำให้อาคารประหยัดพลังงานได้มากถึง 20%”

ทั้งนี้โครงการ KLOUD by KBank เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  และ เอสซีจี พร้อมทั้งอีก 5 พันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเอสซีจีได้นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel ในการให้คำปรึกษาและการขอรับรองมาตรฐานอาคาร LEED และ Fitwel ให้กับโครงการ KLOUD by KBank ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายในการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อม ๆ กับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้โครงการ KLOUD by KBank เป็นพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมเพื่ออาคารเขียวอย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-914-4263, 085-446-5445

*หมายเหตุ 
•	ปริมาณเชื้อไวรัสที่ลดลงจากการทดสอบในห้องสภาวะควบคุม อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้น เป็นต้น โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถลด MS2 Bacteriophage ซึ่งเป็น Surrogate ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ในอากาศได้ 90-99% และ บนพื้นผิว 80% ภายใน 10 นาที เมื่อเทียบกับก่อนการเปิดใช้ระบบ Bi-ionization Air Purifier โดยแลปวิจัยทางด้าน Biological Defence ของสถาบัน INTA หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสเปน เมื่อเดือน พ.ค. 2020 
•	Bi-Ionization Air Purifier เป็นระบบที่มีคุณสมบัติช่วยลดโอกาสในการติดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นทางผู้ใช้งานจึงควรปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด