บางกอก บลูพริ้นต์ เปิดสาขาใหม่ ! ในเครือ รองรับเมกะ โปรเจค “โยธิน บลูพริ้นต์” ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ ตอบโจทย์งานพิมพ์คุณภาพสูง ครบวงจร ถูกต้อง ตรงเวลา

บางกอก-บลูพริ้นต์-เปิดสา

บริษัท พิบูลย์ชัย น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมงาน “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” กับ อย. โดยคุณสุรพร ภาษาประเทศ กรรมการบริหารรับมอบประกาศนียบัตร จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท พิบูลย์ชัย น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมงาน …