ธุรกิจต้องเดินไปข้างหน้า ความจริง รวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง Business must go forward. Fact. Fast, clear and accurate.

แถลงข่าวแฟชั่นโชว์การกุศล “ คิดถึงพ่อ….อย่างพอเพียง ”

kid thung pho

โฆษณา
หมวดหมู่:CSR

TNN Media77 เปิดตัว Travel Radio สร้างช่องทางสื่อบนแพลตฟอร์ม O2O รองรับกิจกรรม 9 สมาคมหลัก ปั้นชุมชนการแบ่งปัน Caring & Sharing จนถือเสมือน CSR Radio โดยปริยาย ถือเป็นมิติใหม่ครั้งแรกของวงการสื่อและธุรกิจ

Travel Radio  FM 104.5 MHz

หมวดหมู่:Travel