ธุรกิจต้องเดินไปข้างหน้า ความจริง รวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง Business must go forward. Fact. Fast, clear and accurate.

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 Best Practice awards 2020

Best Practice awards 2020

หมวดหมู่:CSR