TQM ผนึกกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองทุกความสำเร็จของ “มนุษย์เงินเดือน”ภายใต้แนวคิด Protection for Thai

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดแนวคิด Protection for Thais เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนมีทางเลือกในการวางแผนลดความเสี่ยง จาก 3 แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ รู้จักออม รู้จักการลงทุนเพื่ออนาคต และการวางแผนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งการทำประกันภัยก็เป็นหนึ่งในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง เพราะเมื่อเกิดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ แล้ว ประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ หรือช่วยเยียวยาผู้ทำประกัน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     บมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า “กรุงเทพประกันภัย (BKI) และ TQM มีความคิดเห็นตรงกันที่จะสร้างการรับรู้ให้มนุษย์เงินเดือนได้ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเงิน ทางบริษัทฯ จึงใช้แนวคิดดังกล่าวมาออกแบบความคุ้มครองให้มนุษย์เงินเดือนที่แม้จะมีสวัสดิการของบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมนุษย์ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ SME และผู้ใช้แรงงานที่กลุ่มหลังนี้จะไม่มีสวัสดิการใดๆ เหมือนมนุษย์เงินเดือน”

“เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความคุ้มครองให้เหล่ามนุษย์เงินเดือน และคนวัยทำงาน มนุษย์ฟรีแลนซ์ และเจ้าของธุรกิจ ให้ชีวิตไม่สะดุด ทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายชีวิต โดยให้ BKI เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง ทั้งนี้ BKI มีความคุ้มครอง 3 หมวด 7 โปรดักต์ กลุ่มแรก ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 1. ประกันสุขภาพ Health Top Up  2. ประกันชดเชยรายได้  3. ประกันสุขภาพ Health เบา เบา  4. ประกันมะเร็ง Super Save  5. ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ กลุ่มที่ 2 ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน ชั้น 1 และชั้น 2+ และกลุ่มที่ 3 ประกันการคุ้มครองการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ประกันภัยไซเบอร์ ช้อป ชัวร์ ชัวร์  ทั้ง 7 โปรดักต์ตอบโจทย์ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม รองรับความเสี่ยงทุกๆ ด้านของคนทำงาน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้” ดร.อภิสิทธิ์กล่าว

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า “แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น มั่นคงขึ้น ประกอบด้วยการรู้จักใช้ รู้จักออม การลงทุนเพื่ออนาคต และการรู้จักการวางแผนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งการทำประกันก็เป็นหนึ่งในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง เพราะเมื่อเกิดภัยจากความเสี่ยงแล้วประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ หรือช่วยเยียวยาผู้ทำประกัน และการทำประกันนับเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนไทยที่ควรมี  ทั้งนี้เมื่อนึกถึงการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มความคุ้มครองให้กับมนุษย์เงินเดือน  TQM คิดถึงกรุงเทพประกันภัยทันที เพราะ 5 ปีที่ผ่านมา BKI สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์เงินเดือนได้จริง ปรับเพิ่มความคุ้มครองให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา และที่สำคัญเบี้ยประกันที่เหมาะกับทุกระดับรายได้”  

“TQM ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์เงินเดือน พบว่า สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องการเป็นอันดับแรกคือ สวัสดิการที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่ของมนุษย์เงินเดือนไม่เพียงพอ TQM จึงอยากนำเสนอโปรดักต์ประกันภัยที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้มนุษย์เงินเดือน สำหรับแผนการตลาดปีนี้ เราจะเน้นการสร้างการรับรู้ เรื่อง Protection for Thais ให้ตระหนักถึงการวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับการชดเชยเมื่อเกิดเหตุจากความเสี่ยง  การสร้างพลังบวกให้มนุษย์เงินเดือน มนุษย์ฟรีแลนซ์ ผ่านทุกรูปแบบกิจกรรม ทุกการสื่อสาร และการบริการของ TQM และ BKI ซึ่งบริการเสริมพิเศษของครั้งนี้คือ Nursing at Home จากทาง BKI ให้ฟรี สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยในหมวดอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยให้บริการการดูแลสุขภาพต่อเนื่องโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ถึงบ้าน นอกจากนี้ สำหรับพรีเซนต์เตอร์ประกันมนุษย์เงินเดือน ทั้ง TQM และ BKI ยังเลือกให้ เจมส์ มาร์ มารับหน้าที่นี้เป็นปีที่ 4 เพราะเจมส์ มาร์ เป็นพรีเซนเตอร์ที่มีบุคลิกของตัวแทนมนุษย์เงินเดือน หรือคนรุ่นใหม่วัยทำงานที่ชัดเจน”

ช่องทางการขายของประกันมนุษย์เงินเดือนของ TQM นอกจากช่องทางออฟไลน์แล้วช่องทางออนไลน์ของ TQM ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ ชำระเงิน รับกรมธรรม์ แจ้งเคลม และรับบริการอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งทางเว็บไซต์ http://www.tqm.co.th หรือ Line Official TQM Insurance Broker ที่สามารถซื้อหรือแชทเข้ามาพูดคุยกับพนักงาน หรือให้พนักงานโทรให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีช่องทางอื่นๆ ไว้อำนวยความสะดวกลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook TQM Insurance Broker และสายด่วน 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง”

Advertisement