BAM ให้การต้อนรับ ธนาคารร่วมพัฒนา จำกัด (JBD) ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ธนาคารร่วมพัฒนา จำกัด (JDB) สปป.ลาว ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัทฯ

เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างกัน ณ BAM สำนักงานใหญ่

Advertisement