BAM มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 ของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM  มอบเงินให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ยากไร้ด้อยโอกาส   จำนวน 20,000 บาท ในโอกาสร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย โดยมี นางสาวพิมพ์รภัส   ศิริไพรวัน บรรณาธิการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอีฟิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

Advertisement