กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ ธนาคารทิสโก้ เดินหน้าสนับสนุนคนไทยวางแผนเกษียณอย่างเท่าทันลุยจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ 4 ภาคทั่วไทย

เตรียมความพร้อมวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กับงาน “เกษียณต้องรอด !! ล็อกเป้า รีเทิร์นสูง ยืนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพ” จัดโดยกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารทิสโก้ ชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนาความรู้ด้านสุขภาพ ในหัวข้อ “โรคมะเร็ง – โรคหัวใจ รู้ก่อนรอดก่อน !!” โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง อาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ นพ.ประพนธ์ ดิษฐ์รุ่งโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ และเตรียมความพร้อมด้วยแผนการเงิน ในหัวข้อ “เกษียณต้องรอด !! ล็อกเป้ารีเทิร์นสูง ยืนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพ” โดย คุณศิวกร ทองหล่อ CFP® Wealth Advisory, ธนาคารทิสโก้ และ คุณศุภธิดา นิยมทอง AFPT™ ผู้บริหารส่วนฝึกอบรมที่ปรึกษาการเงิน บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งเสริมการวางแผนความมั่นคงให้ชีวิต เตรียมเดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจวางแผนเกษียณ 4 ภาคทั่วไทยในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ธนาคารทิสโก้ สาขา เกตเวย์ เอกมัย –

——————————-

Advertisement