3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยการบินจัดงานสัมมนา Risk & Safety Seminar

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน จากธุรกิจสายการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น และผู้ให้บริการเติมน้ำมันจากในประเทศและต่างประเทศ ในหัวข้อ Risk & Safety Seminar จัดโดย 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยการบิน Starr Consulting Services บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง Arthur J. Gallagher บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของธุรกิจการบิน การจัดการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ภาวะวิกฤติ หลังจากที่ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลับมาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ พร้อมฟื้นตัวธุรกิจได้อีกครั้ง ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

Advertisement