ก้าวสำคัญของวงการแพทย์และสมุนไพรไทย ดร.ซีบีดี (Dr.CBD) จับมือ  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชง กัญชาและกระท่อม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ธุรกิจด้าน Nutraceutical & Healthcare ผู้ให้บริการทางด้านกัญชง กัญชา และกระท่อมระดับมาตรฐานทางการแพทย์แบบครบวงจร นำทีมผู้บริหารเข้าพบ

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชง กัญชา กระท่อม ซึ่งร่วมลงนามและเป็นพยาน ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ซีบีดี จำกัด

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือในครั้งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยและวงการแพทย์เป็นอย่างดี พวกเราในฐานะบริษัทที่พยายามผลักดันธุรกิจนี้และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคและมีนวัตกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ชัดเจน ทุกขั้นตอนมีที่มาที่ไปโดยเฉพาะการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสารสกัดต้องได้รับการการันตีจากนักวิจัยที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญในการทำวิจัยในมนุษย์ Clinical trails ทั้งการเก็บข้อมูล ทำวิจัย พัฒนา ตลอดจนการใช้กรรมวิธีหรือเทคโนโลยีที่ถูกต้องทันสมัย อย่างที่บอกครับว่าบริษัทของเราค่อนข้างจริงจังในเรื่องหลักการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

การผนึกกำลังร่วมกับบุคคลากรที่มีความสามารถอย่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พวกเรามีวิสัยทัศน์ตรงกันในเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน พวกเราจะร่วมมือกันวิจัยพัฒนา ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีที่ถูกต้อง ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผลผลิตที่มีประโยชน์ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในอนาคต”

โดยทั้ง 2 องค์กร จะจัดให้มีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อร่วมกันดำเนินการภายใต้กรอบแห่งวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลง ให้มีการดำเนินการสำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะใช้ระยะเวลาในความร่วมมือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569 พร้อมทั้งให้มีการหารือเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานในทุกๆ ปี  

สำหรับบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด มีโรงงานเพาะปลูกจากต้นน้ำสู่การสกัดไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 103 ดร.ซีบีดีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในโรงเรือนระบบปิด 100% ซึ่งช่วยให้สามารถเฝ้าการเจริญเติบโตและควบคุมคุณภาพ ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีที่เป็นพิษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพที่บุคคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับ เช่น นวัตกรรมอาหารเสริม ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือสำหรับต่อยอดพันธกิจเพื่อสุขภาพทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

Dr.Pet CBD สร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัด CBD ที่บริสุทธิ์ ปลอดภัย สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเพื่อนตัวเล็กที่คุณรัก

Dr.Kratom Bio ศูนย์รวมเรื่องกระท่อมทางการแพทย์ ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและผลิตภัณฑ์จากการผลิตคุณภาพสูง ร่วมมือกับ Mr.Duncan Macrae ผู้จัดจำหน่ายและเชี่ยวชาญกระท่อมระดับท็อปของโลก

Dr.CBD Clinic คือ คลินิกแพทย์องค์รวมที่นำหลักการแพทย์แบบผสมผสานทั้งศาสตร์การแพทย์แผนโบราณและสมัยใหม่ รวมเทคนิคผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ธรรมชาติบำบัด และการแพทย์ระดับเซลล์ มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื่อรัง ต่างๆ ตั้งแต่ อัลไซเมอร์, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, โรคอ้วน และ โรคภูมิแพ้ตัวเอง

Nutribris ผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง กัญชา เวชภัณฑ์อาหารเสริม การันตีคุณภาพโดยมาตรฐานจาก GMP

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.