ฟิลลิปประกันชีวิต เผยแผนการเติบโตของบริษัทในด้านเบี้ยประกันภัยและกำไรใน 5 ปี ภายใต้แนวคิด One Phillip พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่หลากหลาย

จากภาพ-นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ(กลาง) นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด (ซ้าย)และ นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย-CAO (ขวา)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B2B & B2C และ นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานฝ่ายขาย จัดแถลงข่าว ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn 

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งประกันชีวิตและวินาศภัยกว่า 20 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพิจารณารับประกันภัย การจัดการกลยุทธ์องค์กร การจัดการช่องทางการขายต่างๆ เช่น การตลาดขายตรง การขายผ่านธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจ 

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ เผยถึง แผนการเติบโตของบริษัทในด้านเบี้ยประกันภัยและกำไรใน 5 ปี โดยเริ่มจากปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง( Year of Transformation ) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้างเบี้ยประกันภัยใหม่ซึ่งมีความเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยช่องทางการขายแบบ Multi Channel อันได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต B2B B2C และ FA พัฒนา Digital Face to Face  

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายการเป็น InsurTech อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใน 5 ปี และภายใต้แนวคิด One Phillip นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่หลากหลาย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม หุ้น ประกัน Unit-Linked) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาบุคลากรสู่ Financial Advisor 

นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B2B & B2C

นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B2B & B2C  เพิ่มเติมว่า บริษัทเน้นธุรกิจที่สร้างผลกำไรจากพันธมิตรหรือคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ เน้นผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อมากขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพันธมิตรและเพิ่มเครื่องมือการขายเพื่อสนับสนุนการขายของพันธมิตร 

นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานฝ่ายขาย

นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานฝ่ายขาย กล่าวถึง การสร้างตัวแทนใหม่ โดยเน้นที่ตัวแทนเต็มเวลา การสร้าง FA หรือที่ปรึกษาทางการเงิน โดยชักชวนให้ตัวแทนประกันชีวิตสอบขอรับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อให้สามารถขายประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

Advertisement