สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023 “Unlocking trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”


 
 
 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเชิญร่วมงานสัมนา​
“Unlocking trade for CLMVT’ มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Mayfair C โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดยมีนายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์.. เป็นประธานในการจัดงานสัมนา.. พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การผลิตและการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้านในยุคหลังโควิด-19”โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์  มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจดิจิทัลไทยสู่ภูมิภาค”
โดย ผู้แทนภาคเอกชน (TBC)

พร้อมชมการนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการศึกษาการพัฒนาการค้าระบบดิจิทัล ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV” โดย คณะนักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนักวิจัยร่วมจากเวียดนาม และสปป.ลาว

ข่วงบ่ายต้องห้ามพลาดชมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เจาะลึกโอกาสการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยุคหลังโควิด-19”
โดย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์
    สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
  • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พร้อมชมการนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการประเมินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศ CLMV กับประเทศไทย”โดย คณะนักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนักวิจัยร่วมจากกัมพูชา และสปป.ลาว

ปิดท้ายด้วยการรับชมและฟังบรรยายเรื่อง “บทบาท ITD การขับเคลื่อนการค้าและพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน”

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

………..
 

Advertisement