เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่  จับมือ เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียว

นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายอิทธิ ทองแตง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 5  ในเครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวของกลุ่มโรงพยาบาล ทั้ง 12 แห่งในเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล มุ่งสู่การเป็น Green Hospital (โรงพยาบาลสีเขียว)  ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 40% ภายปี พ.ศ. 2570   และปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

เกี่ยวกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ให้บริการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดครบวงจร อาทิ ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ซึ่งติดตั้งทั้งบนพื้นดิน หลังคา ผืนน้ำ และที่ดินว่างเปล่า ช่วยแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานไฟฟ้าพุ่งสูงให้กับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่อง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟ  อาทิ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม  เครือข่ายโรงงาน  โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล  โดยมีบริการครบวงจร อาทิ การขออนุญาตติดตั้ง การคำนวณงบฯ ลงทุนและการคืนทุน การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา พร้อมนวัตกรรมระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ช่วยให้ลูกค้าซื้อ-ขายไฟฟ้าได้ เมื่อผลิตเกินความต้องการใช้

Advertisement