บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Most Innovative New Asset Management Company ประจำปี 2565 จากนิตยสาร International Finance

กรุงเทพฯ, 10 กุมภาพันธ์ 2566 – บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) ได้รับรางวัล Most Innovative New Asset Management Company จากงาน International Finance Awards ประจำปี 2565 จัดโดย International Finance นิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของประเทศอังกฤษ โดยมี นายผดุง ทรงอธิกมาศ ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ และนางสาวรสริน ธรรมรัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับรางวัล พิธีรับรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการบริหารเงินให้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ ประเทศไทย) รวมถึงการบริหารกองทุนรวมให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยการนำศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันของกลุ่มการลงทุนของเอไอเอที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2565 เพื่อออกแบบ คิดค้น และบริหารการลงทุนภายใต้ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งถือเป็น “นวัตกรรม” ที่สำคัญ และสร้างมิติใหม่ในวงการประกัน นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนการเงินที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’

-จบ-

Advertisement