วช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นอร์ท ชม. และ ม.แม่โจ้ ยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง” ภายใต้ภูมิปัญญาของคนเมืองเหนือ

batch_S__47120693

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ โครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชงด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” 

batch_S__47120829

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย หัวหน้าโครงการวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทีมวิจัย ดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงผ่านการเล่าเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า หัตถกรรมการทอผ้าจากใยกัญชงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่โบราณ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องทอผ้าจากงานวิจัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าจากวิธีแบบดั้งเดิม การเล่าเรื่องและการออกแบบลวดลายเชิงสร้างสรรค์ ผ้าใยกัญชง หรือ ผ้าที่ถูกถักทอมาจากต้นกัญชง ซึ่งเป็นพืชล้มลุก ลักษณะคล้ายกัญชา แต่เนื่องจากมีน้ำมันน้อยกว่ากัญชาและมีคุณสมบัติที่พิเศษ เส้นใยเรียงตัวเป็นแนวตั้งอย่างสม่ำเสมอ สวยงาม มีความเหนียวทนทาน ดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดี ทำให้เสื้อผ้าใยกัญชงแท้นั้นแห้งเร็ว ระบายอากาศได้ดี นับเป็นวัตถุดิบสำคัญในการถักทอเสื้อผ้า 

batch_S__47120810
batch_S__47120704

ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมเครื่องทอผ้าใยกัญชงเพื่อทดแทนการทอผ้าแบบดั้งเดิม โดยนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดแก่วิสาหกิจชุมชนดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชุดเดรสใยกัญชง เสื้อเอวลอยผ้าใยกัญชงเขียนเทียนตกแต่งลายปักม้ง เสื้อคลุมใยกัญชงจากสีธรรมชาติ หมวกใยกัญชง กระเป๋าปักลวดลาย เป็นต้น ซึ่งเศษวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกัญชงจะถูกนำมาพัฒนาขึ้นให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สู่การจัดการขยะชุมชนให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ก่อให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) และการให้ความรู้กับชุมชนส่งเสริมการตลาดแบบดิจิทัลผ่านระบบ (Platform Finver Application) สู่การยกระดับนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผ้าใยกัญชง ผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งทำให้ได้รับความนิยมในประเทศไทยรวมถึงในต่างชาติ ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง

batch_S__47120689

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่าน Facebook : ดาวม่าง เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้าชนเผ่า ผ้าใยกัญชง หรือทาง Line : 081-162-1722

batch_S__47120691
batch_S__47120865
batch_S__47120866
batch_S__47120892
batch_S__47120896
batch_S__47120781

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.