BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

มอบอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุการแพทย์ ประกอบด้วย 1.เครื่องควบคุมการให้ของเหลวสู่ร่างกาย  2.Set ทำคลอด 3.Set  เจาะปอด  4.Set เย็บแผล  5. เครื่อง Oxygen sat  6.Set ทำแผล  7. Set Lumbar puncture  8.Set รับเด็กแรกคลอด 9.ชุดช่วยหายใจมือบีบ รวมมูลค่า 298,935 บาท ให้กับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมี นางปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล                และช่วยชีวิตผู้ป่วย เพื่อสร้างสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement