สวนมิ่งมงคลฯ จุดแวะเที่ยว ปอดสีเขียวแห่งจังหวัดสระบุรี

หากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพฯ หรือต้องการจุดพักให้แวะหย่อนใจ คลายเมื่อยล้าก่อนออกเดินทางต่อสู่จุดหมายต่อไป ต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่ สวนมิ่งมงคล เฉลิม พระชนมพรรษา๘๔ พรรษา หรือ อินทรีกรีนพาร์ค สวนสวยที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สวนมิ่งมงคลฯ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบยั่งยืน บนพื้นที่ 22 ไร่ โอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด โดยมีการอนุรักษ์ไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้ และเพิ่มแต่งเติมด้วยพันธุ์ไม้ไทยๆ มีพันธุ์ไม้พื้นถิ่น และไม้ประดับกว่า 100 ชนิดพันธ์ โดยมีการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตย์ รวมถึงระบบต่างๆ ด้วยแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านตั้งแต่ ภูมิสถาปัตยกรรม การใช้พลังงานสะอาด และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และได้รับรางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Awards ด้านแนวคิดการออกแบบและคุณค่าในการส่งเสริมแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน นับเป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งยังมีแนวคิดด้านการออกแบบกลุ่มอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดศูนย์กลางของสวน ภายในประดิษฐสถาน ประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบครึ่งพระองค์ขนาดเท่าพระองค์จริง จัดสร้างโดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอ้างอิงจากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อทรงมีพระชนมายุประมาณ 18-20 พรรษา โดยมีอาจารย์วัชระ ประยูรคำ ศิลปินผู้ชำนาญด้านการสร้างสรรค์ประติมากรรมประเภทรูปปั้นและรูปหล่อบรอนซ์เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการผลิต รวมทั้งจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากอีกด้วย


บ้านประหยัดพลังงานต้นแบบ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับใครที่อยากมีบ้านที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดหลักของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นไม้เทียมที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แข็งแรง ทนทาน ปลวกไม่กิน และบ้านหลังนี้ก็ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด เช่น ไฟและแอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

ห้องน้ำสะอาด ร่มรื่น ออกแบบตกแต่งด้วยการนำธรรมชาติเข้ามาอยู่ในทุกรายละเอียด จนขึ้นชื่อว่าเป็น ห้องน้ำที่สวยและสะอาดที่สุดในจังหวัดสระบุรี และได้รางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ภายในสวนยังเป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน ทั้งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ พักรถระหว่างเดินทาง และยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาดให้กับชุมชน ทับกวางช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนพื้นที่เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาสวนแห่งพันธุ์ไม้ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จิบกาแฟในสวน ให้อาหารปลา ชมสวนเกษตรพอเพียง เป็นต้น

ผ่านสระบุรีครั้งใด อย่าลืมแวะเช็คอินจุดพักเที่ยวคู่ใจนักเดินทางสายกรีน สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.ที่ 125 ฝั่งตรงข้ามโรงงานปูนอินทรี ติดกับเทศบาลเมืองทับกวาง ชมรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค

https://www.blockdit.com/posts/6387253feb1e828d979e4f8e

Advertisement