วิริยะประกันภัย รับรางวัล TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2022

    นายวชิระ เรืองมาลัย  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “Thailand Car Marketing Awards 2022” ประเภท  บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2565  (TOP CAR INSURANCE SALE  AWARD 2022) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมี นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส  เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ  ภายในงานมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 (Thailand Car & Motorcycle Marketing Awards 2022) 

จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว สรยท. ได้พิจารณาคัดเลือกจากผลงานด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาตลอดทั้งปี และมอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จลุล่วงต่อไปในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยโดยรวม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ณ  The Halls Bangkok วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ