ประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาฯป.ป.ช.มอบอำนาจทนายยื่นฟ้องประธาน ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธาน ป.ป.ช. ที่ลงโทษไล่นายประหยัด ออกจากราชการ


เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ 25 พ.ย. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี นายประหยัด  พวงจำปา  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบหมายให้นายอาทร ดำคง ทนายความยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ และ น.ส.อพาลินทุ์ ลิ้มธเนธกุล กรรมการ ป.ป.ช.กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ตามหนังสือที่นายประหยัด ผู้กล่าวหาร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ และ น.ส.อพาลินทุ์  ลิ้มธเนธกุล ลงวันที่ 16 พ.ย. 64 ซึ่งนับรวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลทั้งสอง ทั้งที่มีเอกสารหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดแจ้ง

โดยเอกสารดังกล่าวเป็นกรณีการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของนายประหยัด คู่สมรส บุคคลสัญชาติอังกฤษ และบริษัทต่างชาติ  ซึ่งไม่พบธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ แต่กลับไม่นำเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ในทางไต่สวน ในคดีปกปิดทรัพย์สินเข้าสำนวนฯ
โดยคำสั่งของประธาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่  26 ส.ค.65 ลงโทษไล่นายประหยัด  พวงจำปา  อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.ออกจากราชการนั้น เป็นกรณีมติการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ที่มีมติว่านายประหยัด ร่ำรวยผิดปกติ  โดยกรรมการ ป.ป.ช. บางรายมีอคติ  มีความไม่เป็นกลาง และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ลงมติชี้มูลนั้นมีคะแนนเสียงเท่ากัน 4  ต่อ 4 เสียง แต่ปรากฏว่ากลับมีการชี้มูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัด โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซึ่งนายประหยัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธาน ป.ป.ช.ข้างต้นไปเมื่อวันที่  15 พ.ย.ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.