“สามย่านมิตรทาวน์” ร่วมกับ “วาโก้” ชวนจิตอาสาร่วมตกแต่งหมวกสวยใจสวย ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เพื่อส่งต่อและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ

นางสาวจารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ (กลาง) ผู้อำนวยการ-กลยุทธ์การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พร้อมด้วย นางอินทิรา  นาคสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนางพรทิพย์ มงคลเจริญโชค (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ภายใต้โครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดับตกแต่งหมวก เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกิจกรรมหมวกสวยใจสวย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 –16 ต.ค. 65 ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

———————————————————

Advertisement