Dow ชวนน้องมัธยม ท้าชิงเป็นตัวแทนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 4

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมสร้างทีมจำนวน 4-10 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 4 มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ STEM Education พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพิชิตภารกิจในหัวข้อ “#FIRSTENERGIZE #POWERPLAY” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.ftcthailand.org/start-a-team/ โดยปิดรับสมัครภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่www.ftcthailand.org/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox ของ http://www.facebook.com/FIRSTTechChallengeTHAILAND

#

Advertisement