ส.ส.จอมขวัญ นำคณะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต่อเนื่อง

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย ร่วมกับชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร และกลุ่มเพื่อน ส.ส.จอมขวัญ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ณ.วัดทองธรรมิการาม ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร

โดยพระมหาบุญล้อม ปุญฺญกาโม
เจ้าอาวาสวัดทองธรรมิการาม อนุญาตให้ใช้สถานที่ และมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลท่าทราย ร่วมกันช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้