ส.ส.เกษม ลุยพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ย้ำพร้อมงดเว้นกิจกรรมเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 24 กันยาฯ เป็นต้นไป ตามข้อสั่งการหัวหน้าพรรคฯ ที่ให้ยึดปฎิบัติตามประกาศ กกต.อย่างเคร่งครัด

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนเคหะ 1 , ชุมชนเคหะ 2 , ชุมชนเคหะ 3 , ชุมชนสามแยกปักธงชัย และชุมชนราชสีมาพัฒนา พร้อมกันนี้ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอีกด้วย

นอกจากนี้ ส.ส.เกษมฯ ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านรับฟังเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขอย่างทันท่วงที

“ช่วงนี้ผมมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยความห่วงใย และมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันตามปกติ ส่วนตั้งแต่วันที่ 24 กันยาฯ 65 เป็นต้นไป ผมและทีมงานของดเว้นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเข้าข่ายเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ในช่วงใกล้ถึงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามประกาศ ของ กกต.

ซึ่งก็เป็นนโยบายหัวหน้าพรรคฯ ท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่กำชับให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ”