ส.ส.จอมขวัญ นำคณะมอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน ส.ส.จอมขวัญ ร่วมกันลงพื้นที่ไปมอบข้าวสาร 300 กิโลกรัม สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า เนื่องจากได้รับทราบว่าโรงเรียนนี้ได้รับงบค่าอาหาร 21 บาท/คน/วัน สำหรับเด็กนักเรียน 32 คน เป็นค่าอาหารกลางวันเพียงวันละ 272 บาทเท่านั้น ทางคณะครูจึงได้นำเงินที่ได้รับนั้นไปซื้อข้าวสารและวัตถุดิบมาประกอบอาหารกันเองโดยไม่ได้จ้างแม่ครัวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มเพื่อน ส.ส.จอมขวัญ จึงนำข้าวสารมาร่วมสมทบกับทางโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการเหมาะสมต่อช่วงวัยอย่างเพียงพอทั่วถึงทุกคน

สำหรับโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน โดยในแต่ละวันจะได้รับค่าอาหารเป็นจำนวนเงิน 21 บาท/คน รวมเป็นเงิน 272 บาท/วัน ซึ่งทางโรงเรียนใช้ข้าวสารเดือนละ 65 กิโลกรัม ในการประกอบอาหารให้เพียงพอกับนักเรียนจำนวน 32 คน