ส.ส.จีรเดช ชูพลังผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้มแข็งสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว จะนำพาบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า และสงบสุข

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยาและชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ณ บ้านห้วยต้นตุ้ม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีข้าราชการและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นฯ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายจีรเดชฯ กล่าวช่วงหนึ่งว่า “วันนี้ได้เห็นความสามัคคีของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างอาคารที่ทำการโดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว ขอแสดงความยินดีกับชาวราชสีห์ทุกท่านและขอชื่นชมในความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ‘ความสามัคคี’ เท่านั้น ที่จะนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สังคมสงบสุขต่อไป”