ส.ส.สมศักดิ์ หนุนเกษตรกรร่วมโครงการ​’ปลูก​ไผ่​แก้​จน​ คน​สู้​แล้ง​​'(ปลูก​ไผ่​แสน​กอ​ หน่อไม้​แสน​ปี๊บ)​ พื้นที่​อำเภอ​บ้านฝาง​ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรา​ก

นายสมศักดิ์​ คุณ​เงิน​ ส.ส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น พรรค​เศรษฐกิจ​ไทย​ เป็นประธา​น​เปิดโครงการ​ปลูก​ไผ่​แก้​จน​ คน​สู้​แล้ง​​(ปลูก​ไผ่​แสน​กอ​ หน่อไม้​แสน​ปี๊บ)​ ณ​ อาคาร​อปพร.เทศบาล​ตำบล​หนอง​บัว​ อำเภอ​บ้านฝาง​ จังหวัด​ขอนแก่น​ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไผ่ และทิศทางการดำเนินโครงการดังกล่าวจากเทศบาลตำบลหนองบัว , มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน ,วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและตัวแทนเกษตรกร อีกด้วย

จากนั้น ได้มอบพันธุ์ไผ่ให้เกษตรกร และการปลูกไผ่ที่แปลงสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ไผ่แก้จนคนสู้แล้งให้เกษตรกรได้ศึกษาดูงานต่อไป

นายสมศักดิ์ฯ กล่าวว่า ประโยชน์ของไผ่มีมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่ หน่อ ลำต้น ใบ ราก เยื่อไผ่ ขุยไผ่ มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ทั้งทำบ้านที่อยู่อาศัย ใช้จักสานต่างๆ เป็นอาชีพหารายได้ให้แก่ครอบครัว และยังส่งออกไปขายต่างประเทศ

นอกจากนี้ ไผ่ยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดินตามริมฝั่ง เป็นแนวป้องกันลมพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่าเมื่อฤดูน้ำหลาก ป้องกันภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และยังมีประโยชน์ทางด้านการบริโภค เช่น การนำหน่อไม้ไผ่มาทำเป็นอาหาร ซุบ แกง ต้ม หรือนำมาดองเป็นหน่อไม้ปี๊บ และทำหน่อไม้อัดถุง สร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจฐานราก