ส.ส.จอมขวัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยติดตามสถานการณ์น้ำ และทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ สถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้จากเหตุการณ์น้ำท่วม เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ส.ส.จอมขวัญฯ และผู้บริหารโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการน้ำ จึงร่วมกันลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ และทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

โดยนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซึ่งดูแลพื้นที่ตอนบนจังหวัดสมุทรสาคร ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมือง บางส่วน กล่าวว่า จุดระบายน้ำที่สำคัญคือคลองภาษีเจริญ และคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ทำการพร่องน้ำโดยใช้ ปตร.บางพระ, ปตร.แป๊ะกง และ ปตร.ภาษีเจริญ ในการระบายน้ำด้วยการเปิดปิดประตูระบายน้ำตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติโดยยังไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

สำหรับ ปตร.ภาษีเจริญ เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 ปี ด้วยงบประมาณ 466,888,000 บาท มีประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนเมืองโดยรอบ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิด submerge vertical ตัวเรือนทำด้วยคอนกรีต ขนาด 15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ถึง 45 ลบ.ม ต่อวินาที

ขณะที่นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน นี้ สถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม อีกทั้งสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่โดยใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมีประตูระบายน้ำทั้งหมด 128 แห่ง สถานีสูบน้ำ 24 แห่ง เครื่องสูบน้ำ 86 เครื่อง พร้อมระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนออกสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง

พรรคเศรษฐกิจไทยสมุทรสาคร #จอมขวัญกลับบ้านเกาะ