ส.ส.จอมขวัญ รุดเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร นำคณะลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร

ส.ส.จอมขวัญฯ กล่าวว่า “วันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกล้วยไม้ ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดี ข้าวยากหมากแพง ซึ่งซ้ำเติมปัญหาของชาวสวนทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ค่าปุ๋ย ค่ายาเคมีที่สูงขึ้น จึงมาให้กำลังใจทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว” พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเสื้อสำหรับสวมใส่ทำงานให้เจ้าของสวนและแรงงานในสวนกล้วยไม้อีกด้วย

พรรคเศรษฐกิจไทยสมุทรสาคร