พรรคเศรษฐกิจไทย บุกปักธงจังหวัดสตูล เสียงตอบรับเลือกตัวแทนพรรคฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 เนืองแน่น

ณ หอประชุมโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวนมาก เข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสตูล 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 นายโสภณ วิเชียรฉาย ลำดับที่ 2 นายสมโภชณ์ ทองจีน และลำดับที่ 3 นายถวิล หอยหนู พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เลือกสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรค เป็นบ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื่องจากเหมาะสมเป็นสถานที่ประสานงานและติดต่อสมาชิกต่อไป ด้านตัวแทนพรรคฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และการประชุมดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย

พรรคเศรษฐกิจไทยสตูล