พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยปักธงเลือกตัวแทนพรรค เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจันทบุรี คึกคัก

ณ บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ 2 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคเศรษฐกิจไทย ได้มีการจัดประชุมสมาชิกพรรคกว่า 100 คน เพื่อเลือกตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนพรรค 3 ลำดับดังนี้ 1 นายสุริยา ธารารักษ์ 2 นางสาวสายฝน ธารารักษ์ และ 3 นายพัชราภา จีนชูแก้ว ส่วนสถานที่ตั้ง ที่ทำการตัวแทนพรรค ได้เลือกบ้านเลขที่ 510 หมู่ 4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประสานงานสมาชิกพรรคในพื้นที่ต่อไป

พรรคเศรษฐกิจไทยสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อเลือกตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 43/130 หมู่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย โดยมีผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรค 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 นายกิติพงษ์ วิลัยเกษ ลำดับที่ 2 นางสาวเบ็ญจา โพธิ์ทองงาม และลำดับที่ 3 นางณิชานันท์ คำอ่อน

จากนั้นได้เลือกสถานที่ตั้ง ที่ทำการตัวแทนพรรค คือบ้านเลขที่ 43/214 หมู่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมในการติดต่อประสานงานสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งครั้งใหญ่ต่อไป

พรรคเศรษฐกิจไทยจันทบุรี