ส.ส.เกษม ยกคณะพบปะชาวบ้านในชุมชนตะคองเก่าเหนือ โคราช พร้อมมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส. เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เดินทางไปที่ชุมชนตะคองเก่าเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 อีกด้วย

จากนั้น ส.ส.เกษมฯ ยังได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนและนำไปดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที

ด้านนายวันชัย ดอกจันทร์กลาง อดีตรองประธานชุมชนตะคองเก่าเหนือ ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอขอบคุณ ส.ส.เกษมฯ ที่ลงมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และยังมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียง ในครั้งนี้ด้วย