กก.+ททท.+GWM เซ็น MOU ธรรมาภิบาลคาร์บอน การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เกรท วอลล์ มอเตอร์

จัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่ ธรรมาภิบาลคาร์บอน ฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

พร้อมด้วย นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

นายเอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์

และ นายเอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กับนายไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม


ททท. ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบสมดุล การเดินทางที่ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกโดยการสร้างกระแสให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism)ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมนำร่องต่างๆอาทิ BCG Road Trip เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง, YEC Green Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก,Green Road Trip ข้ามถิ่นแผ่นดินอีสาน และ Green Road Trip ข้ามถิ่นหรอยแรงแหล่งใต้ เป็นต้น


ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือกซึ่งเป็น New Experienceของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

amazingthailand

เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

ททท

GWM

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

IBIZNEWSMEDIA

Sabaideethailand