พรรคเศรษฐกิจไทย หนุนแข่งขันมวยไทย ‘ศึกมหากุศลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน’ นำร่อง อ.แม่ใจ จ.พะเยา ก่อนจัดแข่งขันสัญจรทุกอำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมงานการแข่งขันมวยไทย ในศึกมหากุศลของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่สนามโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับบุตรหลานในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านกีฬามวยให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยาต่อไปในอนาคต

“ในนามของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ภายใต้การสนับสนุนของท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ยืนยันว่า ในทุกเดือนเราจะจัดการแข่งขันสัญจรไปในทุกอำเภอ และจะเพิ่มประเภทกีฬาให้มากขึ้น โดยทางสมาคมฯ และชมรมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้ก็จะมอบให้กับชมรมองค์กรของแต่ละอำเภอ นำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมของเราต่อไป ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านครับ”