“ดร.นฤมล” ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี วันชาติสิงคโปร์

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 57 ปี “สาธารณรัฐสิงคโปร์” หรือวันชาติสิงคโปร์ ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยจัดขึ้น โดยวันสถานปนาประเทศอย่างเป็นทางการตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี

Advertisement