‘ธรรมนัส’ นำคณะมอบถุงยังชีพ จำนวน 450 ชุด ให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล พร้อมด้วยนางสาวธนพร ศรีวิราช ภริยา ,นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่สังกัด ,ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ ตลอดจนตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในชุมชน ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด ให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 15 ชุมชน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัสฯ ยังได้ร่วมพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนทุนการศึกษา ในนาม มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าฯ และรับฟังปัญหาต่างๆ กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

และในวันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ไปเยี่ยมบ้านเรือนและมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆจนทำให้บ้านเรือนเสียหาย ก่อนจะดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป