2 ผู้การฯ ร่วมเป็นประธานเปิดสัมมนาใหญ่

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ร่วมเป็นประธานเปิดสัมมนาใหญ่ผู้นำธรรมาธิปไตย 77 จังหวัด เพื่อความมั่นคงชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ จะต้องกลับมาถูกต้องยิ่งใหญ่ดังเดิม ณ อาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ปริญญาโณ ภิกขุมหาเถระ ดร. เป็นพระวิทยากร บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง

SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #SkyTime #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #คณะราษฎร์ #ธรรมาธิปไตย #การเมือง #ประชาธิปไตย #คณะปวงชน #ธรรมาธิปไตย #สร้างบ้านแปลงเมือง