ส.ส.จีรเดช นำเงินรายได้จากการแข่งขันฟุตบอล ‘จีรเดชคัพ 2565’ มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในเขต ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย นำเงินรายได้จากการแข่งขันฟุตบอล ‘จีรเดชคัพ 2565’ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในเขตตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 10 หลัง

ส.ส.จีรเดชฯ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล ‘จีรเดชคัพ 2022’ มีทีมฟุตบอลจากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกันจำนวน 24 ทีม ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬาของเราแล้ว ยังนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

“ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย เราจะร่วมกันส่งเสริมผลักดันการกีฬาของจังหวัดพะเยาของเรา ให้ก้าวไปข้างหน้าครับ”