ส.ส.ปัญญา จีนาคำ รุดสำรวจความเสียหายบริเวณสะพานข้ามแม่สะมาด-บ้านผาบ่องเหนือ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากผลกระทบฝนตกหนัก เร่งประสานช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ตามที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้มีปริมาณน้ำจาก ลำน้ำแม่สะมาดเอ่อท่วมถนน 108 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ทำให้บริเวณสะพานข้ามแม่สะมาด-บ้านผาบ่องเหนือ ต.ผ่าบ่อง อ.เมือง ถูกตัดขาด รถยนต์และประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากนี้ น้ำยังท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่12 บ้านผาบ่องเหนือ ได้รับความเสียหายนั้น

ล่าสุด วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานที่ได้รับความเสียหาย บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง โดยมีนายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายก อบต. ผาบ่อง และนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง และคณะ ร่วมลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ด้วย โดยพบว่า เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ นำสะพานเหล็ก (สะพานแบริ่ง) มาให้ประชาชนสัญจรไปมาชั่วคราวแล้ว

อย่างไรก็ตาม สะพานแบริ่งดังกล่าว จำเป็นต้องจำกัดน้ำหนักของรถที่ข้ามสะพานแบริ่ง ไม่เกิน 21 ตัน ทำให้รถขนส่งน้ำมันไม่สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ บริษัทขนส่งน้ำมันประสานขอใช้สถานที่ของโรงไฟฟ้า เพื่อทำการถ่ายเทน้ำมันจากรถใหญ่ใส่รถบรรทุกเล็กเพื่อนำมาส่งในเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งห่างจากสะพาน 500 เมตร แต่ยังขาดอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง และถังโฟมดับเพลิง ฯลฯ โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยต่อไป