กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตลาด OTOP PREMIUM ผลักดัน 300 ผลิตภัณฑ์ สู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตลาด OTOP PREMIUM จับมือ Big Trade เมืองไทย ร่วมส่งเสริมโอกาส แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต่อยอดสินค้า พัฒนาสู่ระดับสากล วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP OTOP ที่ได้มาตรฐานระดับ 4 – 5 ดาว จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรและพัฒนา จากทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะตัวแทนการตลาด จากบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วป

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม, Flok Song, mini concert จากศิลปินดังในทุกวัน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching กับธุรกิจชั้นนำ อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล สำหรับการทดสอบตลาดออนไลน์ ได้ดำเนินการ ใน 3 ช่องทาง คือ ทางเวปไซต์ http://www.otoptoday.com และวิธีการฝากขายผ่าน Market place ที่ได้รับความนิยมอย่าง Shopee และ Lazada โดยได้แสดงรายละเอียดสินค้า เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน และเรื่องราว (Story) ของสินค้าไว้อย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ทางการค้าและส่งเสริมให้สินค้า OTOP ได้มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป