บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเซ็นบันทึกข้อตกลง 3 องค์กร จับมือสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผนึกกำลังสร้างความมั่นใจ สนับสนุนการขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ

สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำธุรกิจขายสินค้าทีวีช้อปปิ้งแบบ Omni Channel ภายใต้ชื่อ “ช้อป ชาแนล(Shop Channel)”              ในเครือสหพัฒน์ จับมือ 3 องค์กรใหญ่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลังสร้างความมั่นใจ                 แก่ผู้บริโภค สนับสนุนการขยายทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ

ในฐานะที่ “จิลเวอรี่ / อัญมณี” ถือเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด ครองใจผู้บริโภคของช่อง “ช้อป ชาแนล(Shop Channel)” มาอย่างยาวนาน  จึงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ GIT ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence”  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า อัญมณี และเครื่องประดับของไทย โดยมี สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนลงนาม ร่วมกับ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกระดับการค้า และสนับสนุนการขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก  ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามร่วมกับ  สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 

อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้ คือการร่วมกันเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ กับ โครงการ RCEP Region One Belt One Road South East Asian NGOs’ Alliance (OBORSEANA) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA (Free Trade Agreement – FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย ซึ่งนับเป็นสัญญาการค้าขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมร้อยละ 30 ของ GDP โลก ซึ่งอาเซียนเสนอเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และการค้ากับพันธมิตรในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยคู่ค้าอาเซียนอีก 5 ประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการขจัดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก้าวทันประเทศอื่นในโลกได้

  ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญอีกช่องทางหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้าของอาเซียน เพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย จากวิกฤติโควิด-19  โดยมี Mr. Alan Hoo President – RCEP Region One Belt One Road SEA NGO Alliance เป็นผู้ลงนามร่วมกับ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่