ชาวจังหวัดมหาสารคาม แห่ร่วมประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 มั่นใจเป็นพรรคการเมืองที่พึ่งพาได้ ช่วยแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ได้มีการประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยกว่า 100 คน เพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัดมหาสารคาม และผู้ประสานงานพรรค และนายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่ระบาด covid 19 อย่างเคร่งคัด

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือกนายธวัชนนท์ ดงประทีป เป็นผู้แทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ส่วนสถานที่ตั้งสำนักงานประสานงานพรรค ได้เห็นพ้องเลือก บ้านเลขที่ 2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการสื่อสาร การพบปะของสมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกพรรคต่อไป

ด้านนายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้สังเกตุการณ์และวิทยากรได้กล่าวกับสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุมถึงเจตนารมณ์ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเขต 3 จังหวัดมหาสารคาม รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนเอง พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องของประชาชนสำคัญที่สุด และมั่นใจว่า พรรคการเมืองที่จะมาดูแลปากท้องพี่น้องได้ดี คงไม่มีพรรคไหนชัดเจนกว่า พรรคเศรษฐกิจไทยแน่นอน